Muzeul Ianca

Muzeul este găzduit într-o casă construită înainte de ultimul război mondial şi donată de către proprietar Plasei Ianca, ulterior fiind cedată muzeului. Din 2013, în curtea muzeului a fost amplasată o gospodărie ţărănească specifică zonei de câmpie, din apropierea Brăilei Fondatorul acestui muzeu este profesor Ion M. Barbuceanu, iar în prezent muzeul este fiinţat de către Asociaţia cultural-istorică Muzeul (Preşedinte de onoare este prof. univ. dr. Ionel Cândea, iar Preşedintele Asociaţiei este domnul profesor Ion M. Bărbuceanu), în parteneriat cu Primăria Ianca (Consiliul local).

Muzeul se dezvoltă pe trei direcţii: ilustrarea culturii populare locale şi trecerea de la sat la oraş în arealul aşezării Ianca; strângerea şi valorificarea mărturiilor privind activitatea fostului aerodromul Ianca şi a slujitorilor săi; o secţie de artă ce se bazează pe donaţia Georgeta Crainic, fiică a oraşului, cu activitate artistică în Canada.

Muzeul deţine o colecţie de artă ce cuprinde 25 de tablouri ale artistei Georgeta Crainic; o colecţie de istorie militară a aviaţiei, ce cuprinde: uniforme şi însemne militare, brevete şi decoraţii, un scaun de catapultare, o sabie etc; o colecţie de etnografie ce cuprinde: o căruţă din 1951, un război de ţesut, ceramică, ţesături şi unelte, precum şi o colecţie de istorie locală cu acte de proprietate, decoraţii, medalii, fotografii din perioada interbelică, un plan cadastral al fostei comune Ianca de la sf. sec. XIX-lea etc. Din 2013 în curtea muzeului este prezentată o gospodărie ţărănească specifică zonei.